Подых

Яшчэ не ацэнена

Чаратовыя стрэхі
Пад першым снегам
Пахнуць ракой і луской,
Адлегай, начлегам
I адлегласцю.
А вятры маладыя —
Маленствам,
I зялёнымі ксцінамі,
I мясцінамі тымі,
Якія завуцца
Нашчаднай радзімай.