У зажураным садзе...

Яшчэ не ацэнена
У зажураным садзе
               п'юць сінічкі гарбату.
Звоняць лыжачкі
             ў ценькія сценкі шклянак.
Зноў адзін пакідаю
               матчыну хату,
Ганак самотны,
            журботны ранак.
З утрапёным даверам
                 гляджу навакола:
Серп сагнуўся,
           ржавее пагбаная міска...
Надпіс прыгадваецца
                 на браме касцёла:
«Ціха, Бог блізка...»